Sjukgymnastik eller fysioterapi i Lund

Att vara sjukgymnast i Lund är ett viktigt jobb, med tanke på hur många skador som uppkommer på grund av stillasittande. Det finns många IT-företag i Lund, och det är i synnerhet IT-relaterade sjukdomar som är det vanligaste orsaken till ett besök hos sjukgymnasten.

”I yrkesrollen ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen dvs muskler, leder, skelett och nerver. En sjukgymnast arbetar med att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå.”

Läs mer på Wikipedia om Sjukgymnastik